CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO FX-991SPX-S

38,65 

Calculadora científica casio FX-991SPX-S. Càlculs amb nombres complexos. Equacions: polinòmiques, sistemes lineals, inequacions. Matrius: determinants, matriu inversa. Vectors: producte escalar, producte vectorial, angle entre 2 vectors, vector unitari. 40 conversions mètriques i 47 constants científiques integrades. Escriptura natural. Full de càlcul generador de codis QR.575 funcions.

Disponible com a reserva

SKU: 54076 Categories: ,

També us recomanem…